KNJIGOVODSTVENI
PROGRAMSKI PAKET

25 godina razvoja je omogućila da je eSFinx danas besplatan

eSFinx paket

Robno knjigovodstvo: kalkulacije, fakturisanje, rabat sistem, kase, uvoz-izvoz, zalihe, KEP
Glavna knjiga: kupci-dobavljači, IOS, import izvoda, zaključni list, kompenzacije
Obračun zarada: redovan rad, beneficije, porodiljstva, bolovanja, ugovori o delu, PPPPD
Osnovna sredstva: amortizacije, po kontima, po grupama, po analitici, po mestima troška
Radni nalozi: predatnica sirovine, prijem gotovog proizvoda, knjiženje po normativu
Putni nalozi: dnevnice po dolasku i odlasku, obračun sopstvenog vozila (din/km)

  Inteligentno i jednostavno

 • 25 godina razvoja = paket je besplatan
 • Pločice dokumenata na početnom ekranu
 • Narudžbenice prema zadnjoj nabavci i prodaji
 • Export/Import (NBS,HALCOM,FxClient,eSPP)
 • Štampa barkodova/deklaracija za svaki artikal
 • Automatske nivelacije (KEP uvek u ravnoteži)
 • Zatezne kamate za plaćanje van valuta
 • Statistika prodaje po programu, artiklu i kupcu
 • Besplatni Libre Office je integralni deo paketa


     

Ćelije menjaju boje prema sadržaju

- Naziv komitenta bez PIB-a požuti
- Današnji datumi su tirkizni,a svi naredni beli
- Zalihe su braunkaste ispod 50% i žute ispod 25%   od zadnje nabavljene količine

Tabela

- Unos/Ispravka/Brisanje direktno u tabelama
- Brzo lociranje podatka sa svakim pritisnutim   tasterom
- Pretraživanje kolona (Full text search)
- Brz eksport svake tabele u tabelarni proračun   (Excel, Calc)

Budžetski paket

Obračun zarada (OZ), Upravljanje ljudskim resursima (eKad), Glavna knjiga (GK),
Salda konta kupaca-dobavljaća (SK), Osnovna sredstva (OS),
Upravljanje materijalnim resursima (eMat), Knjiga primljenih raèuna (KPR),
Zalihe lekova apoteka (AP), Skrining raka dojke (SD05)

  Automatizovan prenos podataka:

 • nbs.rs ->> SK
 • CRF ->> KPR
 • KPR ->> SK ->> GK
 • KPR ->> eSPP
 • eKad ->> OZ ->> GK
 • eKad ->> Trezor
 • OZ ->> Trezor


Cene
najam + nove verzije + online održavanje

Po broju stavki u dnevnicima, broju zaposlenih i broju računara.

Startup

19mesečno

sa popustima*
10.000 stavki
5 zaposlenih
1 računar

Pošalji poruku

Malo

29mesečno

sa popustima*
25.000 stavki
10 zaposlenih
2 računara

Pošalji poruku

Srednje

99mesečno

sa popustima*
100.000 stavki
100 zaposlenih
4 računara

Pošalji poruku

Budžetski

279mesečno

sa popustima*
1.000.000 stavki
1000 zaposlenih
50 računara

Pošalji poruku

*1 Održavanje podrazumeva pravo na nove verzije programa (upgrade), usklađivanje zakonskim propisima, pripravnost, savetodavne usluge u vezi korišćenja Softvera i udaljenu on-line intervenciju (posebno se naplaćuje po započetom času).
*2 Mesečni iznos održavanja se UMANJUJE SVAKE GODINE ZA 0,5% na ime lojalnosti.
*3 Mesečni iznos održavanja se umanjuje i do 20% u sluèaju slabe (ili nikakve) potrebe za udaljenom intervencijom i redovnim izmirenjem obaveza.
*4 U slučaju evidencije za više pravnih lica, iznos održavanja se uvećava po pravnom licu za 5€ do 10, 1€ do 100 i 0,5€ do 500 pravnih lica.
*5 Laptop rukovodioca je skoro uvek gratis.

Korisnici

Naš tim

Reéb Gábor

Reéb Gábor

programmer, developer, analyst, dba, xbase++

Reéb Walter

Reéb Walter

programmer, designer, web developer, dba